video drawings books info

EXHIBITIONS

PAST EXHIBITIONS

WRITINGS

BIOGRAPHY

CONTACT

The Accident

Af Thorsten Sadowski

Download text

Udstillingen The Accident i Aarhus Kunsthal består af fem nye videoinstallationer af den danske kunstner Lærke Lauta. Værkerne bevæger sig i krydsfeltet mellem fotografi og film - mellem det statiske fotografiske billede og filmens bevægelige billedunivers, der er kendetegnet ved en handlingspræget narrativ dynamik. Lærke Lauta arbejder teknisk med elementer som stilstand, repetition, langsomhed og fastfrosne filmiske billeder, hvorved hendes film nærmer sig det fotografiske og samtidig bryder med den klassiske filmiske fortælleform.

Lærke Lauta benytter sig i sine videoværker af antydningens kunst, idet hun undgår at ”vise det hele” og lader det være op til beskueren at digte videre på den filmiske billedverden. Værkernes billedverden er knyttet til det symbolistiske/romantiske landskab, der inddrager beskueren i et fælles psykologisk rum, hvor elementer af utryghed invaderer det umiddelbart naturromantiske scenario. Stemningsmæssigt er videoprojektionerne præget af en underspillet filmisk suspense, en latent frygt for at en fatal hændelse er under opsejling, uden at denne dog vises. Kameraet blotlægger dermed ikke et bastant afslørende blik, men er til gengæld et instrument for anelser og antydninger. Således er det foruroligende også til stede i værket Woman Surrounded By Men, som viser en kvinde og en gruppe mørkklædte mænd i et L.A. Ring-lignende landskab.

Udstillingens mest komplekse værk er videoprojektionen The Accident, som har navngivet udstillingen. Med langsomme bevægelser panorerer to videoprojektorer, der roterer om deres egne akser ved hjælp af en motor, over indersiden af et cirkelformet rum. Filmens hovedperson, en ung pige, optræder i et skovområde som en spøgelsesagtig skikkelse flere steder på en gang, mens en gruppe på 20 jævnaldrende personer råber efter hende i skoven. I filmens forløb skiftes kulisserne ud med et kalkbrud, således at omgivelserne optræder hvide og tågede, hvorved det uvisse, flydende og skyggeagtige ved sceneriet yderligere understreges. Pigen synes at have gennemgået forskellige rites de passage på rejsen mod en anden verden, hvor alt er underkastet en betydningsfyldt metaforisering og hvor en evig genskabelse iscenesættes via filmens repetition – som om tiden står stille.